• Other Recent Articles

 • คาถาพระอรหันต์ ของหลวงพ่อจรัญ

  คาถาพระอรหันต์ ของหลวงพ่อจรัญ

  คาถาพระอรหันต์นี้ ผู้ใดสวดภาวนาเป็นประจำ 3 – 5 – 7 จบ จะทำให้ทำมาหากินคล่อง มีทรัพย์ ปราศจากโรค มีอายุยืน ไม่แก่ง่าย มีสุขภาพแข็งแรง (ภาวนาเป็นประจำจะดีมาก) 1. พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ นามะรูปัง อะนิจจัง ทุกขัง อะนัตตา ..ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง นามรูป(ใจกาย) ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน 2. ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ นามะรูปัง อะนิจจัง ทุกขัง อะนัตตา ..ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง นามรูป (ใจ – กาย) ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน 3. สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นามะรูปปัง อะนิจจัง ทุกขัง อะนัตตา ..ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง นามรูป(ใจ-กาย) ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน [...]

 • สวดพระพุทธคุณแก้กรรม หลวงพ่อจรัญ

  สวดพระพุทธคุณแก้กรรม หลวงพ่อจรัญ

  สวดพระพุทธคุณแก้กรรม อานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม พระพุทธคุณ อาตมาสังเกตมาว่า บางคนเขาไปหาหมอดู เคราะห์ร้ายก็ต้องสะเดาะเคราะห์ อาตมาก็มาดูเหตุการณ์ โชคลางไม่ดีก็เป็นความจริงของหมอดู อาตมาก็ตั้งตำราขึ้นมาด้วยสติ บอกว่าโยมไปสวดพุทธคุณเท่าอายุให้เกินกว่า ๑ ให้ได้ เพื่อให้สติดี แล้วสวดพาหุงมหากาฯ หายเลย สติก็ดีขึ้น เท่าที่ใช้ได้ผล สวดตั้งแต่ นะโม พุทธัง ธรรมมัง สังฆัง พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากาฯ จบแล้วย้อนกลับมาข้างต้น เอาพุทธคุณห้องเดียว ห้องละ ๑ จบ ต่อ ๑ อายุ อายุ ๔๐ สวด ๔๑ อายุ ๓๕ สวด ๓๖ ก็ได้ผล พุทธคุณกับชาวคริสต์ มีชาวคริสต์คนหนึ่ง มีลูกชายคนเดียว อยู่ที่ลาดพร้าว เป็นเศรษฐีที่ดิน อายุ ๕๑ ปี มีลูกชายคนเดียว [...]

 • คาถาบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)

  คาถาบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)

  พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)เป็นที่สักการะของชาวไทยเรามาแต่โบราณกาล

 • วิธีลดกรรม 45 อย่าง

  วิธีลดกรรม 45 อย่าง

 • การแก้กรรม

  การแก้กรรม

  ข้าพเจ้า…………………………….(บอกชื่อ ตัว)………………………..นามสกุล ………………………….เกิดวัน ที่…………………………….. วันนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก รวมถึงองค์เทพองค์พรหมที่ปกปักษ์รักษากายสังขารวิญญาณลุกอยู่ วันนี้ลูกตั้งจิตถวาย…….(บุญที่ทำ)………..ลูกขอถวายบุญกุศลนี้แก่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ รวมถึงองค์เทพองค์พรหมทั้งหลายให้มีพระบารมีมากขึ้น และขอให้ทุก ๆ พระองค์นำส่งบุญให้ลูกเจริญขึ้นทั้งการงาน การเงิน และความรัก ให้ลูกมีเดช ปัญญา โภคะ ทุกภพทุกชาติ และขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติ ปัจจุบันชาติ รวมถึงวิญญาณที่ตามมา และ(วิญญาณโปร่งใส) ทุกผู้ทุกคน ศัตรูหมู่มาร มนุษย์ บริวาร ญาติ มิตร คนรับใช้ สามี ภรรยา บุตรธิดา ทุกภพทุกชาติ ขอให้ได้รับมหากุศลนี้และอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ให้ขาดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้บัดนี้เถอะ สาธุ ขอให้ข้าพเจ้ามีบุญบารมีสูงขึ้น สูงขึ้น สูงขึ้น เต็มขึ้น เพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้น และสร้างคนให้เป็นพระต่อไป และให้เกิดปัญญาทางธรรม เกิดปัญญาทางโลกทุกคน สมบูรณ์พูนผลทุกอย่างด้วยบุญที่ทำ สาธุ.. ถ้ากรรมใด ได้รับการอโหสิกรรม กรรมนี้จะเบาบางและชีวิตจะดีขึ้น โดยสังเกตจากตัวเราว่า มีสิ่งที่ดีเข้ามามากขึ้นที่ป่วย [...]

 • เมตตามหานิยม

  เมตตามหานิยม

  ตั้งนะโม 3 จบ พุทธะเมตตัง จิตตังมะมะ พุทธะพุทธา นุภาเวนะ ธรรมมะเมตตัง จิตตังมะมะ ธรรมมะธรรมมา นุภาเวนะ สังฆะเมตตัง จิตตังมะ สังฆะสังฆา นุภาเวนะ ( 3 จบ )

 • พระศิวะ

  พระศิวะ

 • พระแม่อุมา

  พระแม่อุมา

 • พระแม่สุรัศวดี

  พระแม่สุรัศวดี

 • พระแม่ลักษมี

  พระแม่ลักษมี

 • All Recent Articles